Javni razpis za spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost v Republiki Sloveniji

Podjetje ORO ORODJARNA, podjetje za proizvodnjo, d.o.o. je bilo uspešno pri pridobitvi sredstev na javnem razpisu za sofinanciranje večjih začetnih investicij v podporo investicijam za večjo produktivnost, konkurenčnost, odpornost in dekarbonizacijo gospodarstva na obmejnih problemskih območjih.

Namen investicije je širitev in modernizacija proizvodnje z obstoječimi izdelki.

Osrednji cilji, ki jih naše podjetje zasleduje z izvajanjem projekta so:

  • Specializiranost in kakovost produktov,
  • Visoka raven tehnoloških procesov,
  • Optimizacija in sinhronizacija dobavnih rokov glede na zahteve kupcev,
  • Prilagodljivost cenovne politike, zagotavljanje konkurenčnosti in doseganje visoke stopnje odzivnosti v zadovoljstvo kupcev,
  • Zaposlovanje kadrov skladno z nenehno rastjo fizične produktivnosti in rastjo prodaje ter zahtevane kakovosti produktov,
  • Nenehno dvigovanje kakovosti produktov ter nadaljnjega tehnološkega, kadrovskega in splošnega razvoja družbe,
  • Doseganje optimalnega nivoja ekološke naravnanosti proizvodnih procesov in produktov,
  • Intenziviranje sodelovanja s slovenskimi institucijami znanja in tehnološkimi centri razvoja.


Vir financiranja: Načrt za okrevanje in odpornost, razvojno področje C3: Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponenta K2: Dvig produktivnosti, prijazno poslovno okolje za investitorje in investicija C. Subvencije v podporo investicijam za večjo produktivnost, konkurenčnost, odpornost in dekarbonizacijo gospodarstva ter za ohranjanje delovnih mest.

Celotna vrednost projekta znaša 505.116,60 EUR, od tega se 165.612,00 EUR sofinancira iz sklada Načrta za okrevanje in odpornost.

Projekt se začne aprila 2022 in traja do oktobra 2023.

https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/nacrt-za-okrevanje-in-odpornostNazaj na vrh