Več kot 30 let tradicije

O nas

ORO Orodjarna d.o.o. se je v tridesetih letih iz obrtne delavnice za podporo orodjarski industriji razvila v sodobno, tehnološko napredno in mednarodno prepoznavno družinsko podjetje. Naši poglavitni dejavnosti sta načrtovanje in izdelovanje orodij za predelavo termoplastov.

Potrebe in zahteve trga so nas vseskozi vodile v proizvodnjo večjih in zahtevnejših orodij, predvsem za avtomobilsko industrijo.

Danes je 50- članski kolektiv usmerjen k nenehni rasti in razvoju.

O nas

Zgodovina podjetja

1991
Ustanovitev

Prvi začetki so bili v manjši delavnici kot odgovor na potrebe trga po izdelavi orodnih plošč za podporo orodjarski industriji.

Prvo orodje
1996
Prvo orodje

Z željo po napredku in razvoju podjetja smo zasnovali in naredili prvo orodje za brizganje plastičnih izdelkov.

Prvo 2K orodje
2002
Prvo 2K orodje

Gre za pomemben mejnik pri nadaljnji usmeritvi in razvoju podjetja, mejnik, ki je pripomogel k boljši prepoznavnosti podjetja.

Pridobitev ISO Standarda
2008
Pridobitev ISO Standarda

Z uvedbo ISO-standarda smo začeli tudi investirati v lastno merilnico.

Selitev v nove prostore
2013
Selitev v nove prostore

Z razvojem in rastjo podjetja, ki temelji na zaupanju kupcev, se je pojavila potreba po večjih prostorih.

Brizgalnica
2015
Brizgalnica

Investirali smo v lastne brizgalne stroje za preizkušanje orodij in izvedbo manjših serij.

2022
Razvoj izdelka

S svojim znanjem, ki temelji na dolgoletnih orodjarskih izkušnjah, smo pridobili prvo naročilo za razvoj izdelka.

Vizija
Vizija

Prizadevamo si za dolgoročen in stabilen razvoj podjetja, ki temelji na stalnem vlaganju v zaposlene in razvoju najsodobnejših metod in tehnologij.

Ključni poudarki prihodnosti razvoja našega podjetja temeljijo na odgovornosti, strokovnosti, kakovosti, odzivnosti in zanesljivosti in so vodilo našega delovanja, s katerim želimo utrditi in povečati svojo prepoznavnost na evropskem trgu in širše.

Poslanstvo, vizija, vrednote
Poslanstvo
Poslanstvo

Zagotavljamo izvirne tehnološke pristope in rešitve, ki pripomorejo k razvoju partnerskih odnosov s kupci in dobavitelji, njihovemu zadovoljstvu in zaupanju.

Zagotavljati želimo podporo lokalnemu okolju in soustvarjati ljudem prijazno in odgovorno družbo.

Vrednote
Vrednote

Temelj uspešnosti podjetja so zaposleni, ki z znanjem in izkušnjami gradijo zunanjo podobo podjetja. Skupaj želimo graditi odgovorno družbo in prispevati k boljši kakovosti bivanja in odnosu do okolja.

Stalne izboljšave kakovosti storitev in spremljanje zadovoljstva kupcev, usklajene s sodobnimi standardi kakovosti, so osnova, ki na podlagi pridobljenih znanj in izkušenj zagotavlja visoko kakovost naših izdelkov.

Zagotavljamo kakovost, odzivnost in zanesljivost. Zahtevam trga se prilagajmo z vlaganjem v harmonične in produktivne odnose, ki gradijo uspešne, dolgoletne odnose s poslovnimi partnerji.

Skrb za okolje, varčevanje z energijo ter energetska učinkovitost so ključni za prihodnje generacije.

V ORO Orodjarni smo zavezani k trajnostnemu razvoju. Z racionalno oziroma učinkovito rabo virov pripomoremo k rasti odgovorne in urejene družbe, ki spoštuje druge, drugačnost in različnost, naravo in naravne vire, ki jih človeštvu zagotavlja planet, kjer živimo.

Nazaj na vrh