Sodelovanje na Akademiji trajnostne in krožne transformacije

Sodelovanje na Akademiji trajnostne in krožne transformacije

08.08.2023

Podjetje ORO ORODJARNA, podjetje za proizvodnjo, d.o.o. je bilo uspešno vključeno v fazo A - Sklop I Javnega razpisa Podpora zagonskim, mikro, malim in srednjim podjetjem pri strateški, trajnostni in krožni transformaciji poslovanja v letih 2022-2025, v okviru mehanizma za okrevanje in odpornost.

V sklopu programa Akademije trajnostne in krožne transformacije smo pripravili:

  • 5 letno trajnostno in krožno strategijo,
  • strateško oceno in analizo vseh negativnih vplivov na okolje, ljudi in skupnost,
  • transformacijo obstoječega oz. postavitev novega trajnostno in krožno naravnanega poslovnega modela,
  • idejne izvedbe projektov za uresničevanje trajnostnih in krožnih strateških poslovnih strategij,
  • izvedbeni projekt.

Celotna vrednost projekta znaša 34.777,00 EUR, od tega se 34.777,00 EUR sofinancira iz sklada Načrta za okrevanje in odpornost.

Naložbo sofinancira Evropska Unija - NextGeneration EU (www.noo.gov.si).

Trajanje projekta: marec - avgust 2023.

Postavitev sončne elektrarne
Nazaj na seznam
Namestitev avtomatskega eksternega defibrilat...
Nazaj na vrh